MediaZ HRM

Giải pháp quản trị nhân sự A-Z

Nền tảng HRM đầy đủ và chuyên nghiệp hàng đầu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm đầy đủ các tính năng: chấm công, tính lương, đào tạo, họp online, tuyển dụng, tài chính - kế toán... miễn phí ngay bây giờ dành cho doanh nghiệp của bạn!

Datta Able Admin Template

Happy clients use Dashboard

Business Digital Dashboard

Bảng thông tin tổng quan quan doanh

Ngay lập tức bạn có thể nắm bắt được tình trạng hiện tại của doanh nghiệp cũng như các hoạt động đã/đang/sắp diễn ra.

Datta Able Admin Template
Datta Able Admin Template

Leaves, Timesheet & Payroll

Quản trị nhân sự tất cả trong một

Quản trị tối ưu, quy chuẩn và đơn giản nhất có thể. Mọi tính năng cơ bản trong nghiệp vụ quản trị nhân sự đều có ở MediaZ HRM.

Tính năng Tất cả trong một với MediaZ HRM

Các tính năng quan trọng của giải pháp

ABOUT

Feature

Use these awesome forms to login or create new account in your project for free.

ABOUT

Feature

Use these awesome forms to login or create new account in your project for free.

ABOUT

Feature

Use these awesome forms to login or create new account in your project for free.

ABOUT

Feature

Use these awesome forms to login or create new account in your project for free.

MediaZ Work

HRM and Payroll Tool

Use these awesome forms to login or create new account in your project for free.

Datta Able Admin Template
Datta Able Admin Template

MediaZ Work

HRM and Payroll Tool

Use these awesome forms to login or create new account in your project for free.

Price All in one place MediaZ Work system

Use these awesome forms to login or create new account in your project for free.

STARTER $59/month

You have Free Unlimited Updates and
Premium Support on each package.

 • 2 team members
 • 20GB Cloud storage
 • Integration help
STARTER $59/month

You have Free Unlimited Updates and
Premium Support on each package.

 • 2 team members
 • 20GB Cloud storage
 • Integration help
 • Sketch Files
STARTER $119/month

You have Free Unlimited Updates and
Premium Support on each package.

 • 2 team members
 • 20GB Cloud storage
 • Integration help
 • 2 team members
 • 20GB Cloud storage
 • Integration help

Frequently Asked Questions

Use these awesome forms to login or create new account in your project for free.

This is the first item's accordion body. It is shown by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the second item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

This is the third item's accordion body. It is hidden by default, until the collapse plugin adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the .accordion-body, though the transition does limit overflow.

MediaZ HRM

Giải pháp quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Nền tảng HRM đầy đủ và chuyên nghiệp hàng đầu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin
Admin